Welkom

Hallo iedereen, welkom op onze site …

 

Laat ik jullie even meenemen naar de oorsprong van ons verhaal.

Een verhaal dat waarschijnlijk in zijn eenvoud, veel eerder begon. Een verhaal dat enkele decennia geleden een vanzelfsprekend gegeven was. Zorgen voor mensen en zorgen voor dieren was iedereen gegeven. Mensen leefden dicht bij de natuur en van kinds af aan werd deze zorg meegegeven.

En! Iedereen had er baat bij, want ‘zorgen voor’ geeft mensen een goed gevoel, een gevoel van eigenwaarde, een gevoel van nuttig zijn.

Deze basale behoefte is nog steeds in ieder van ons aanwezig, ook in hen die zelf meer zorg nodig hebben, meer nabijheid, meer sturing, meer aandacht. Ook zij hebben op hun beurt behoefte om op hun eigen manier te ‘zorgen voor’, en zich nuttig en dienstbaar te voelen.

Met dit mooie gegeven zijn wij aan de slag gegaan. Deze basale beleving willen wij terug oproepen.

Ons verhaal begon onder de wilgenboom op ‘de Wilgenhoef’ en leefde in onze dromen. Wij willen deze dromen niet begraven, maar onze talenten aanroeren om het verhaal ‘Onder de wilg’ verder te schrijven.

Welkom in dit verhaal …  

 

‘Onder de wilg’

Onder de wilgentakkenboom     

met zijn snoezelkruin zo loom.

Imposant, robuust en dominant

waakt hij over mijn zorgende hand.

Een wiegeliedje voor de wind,

door menigeen en ’t kind bemind.

Een donstapijt van blaadjes in de herfst,

wanneer zo stilaan ’t groen uitsterft.

Oh! mooie wilgentakkenboom

hangend als een regendroom.

Ik koester vaak jou prachtig ‘zijn’,

jou schoonheid is zo puur en rein.

Moge je nog jaren groeien,

zodat menig mens en kind kan stoeien.

Zelfs als onze tijd verstrijken zal

‘jouw schoonheid’ komt nooit in verval.

-Els Schellekens-

 

 

 

 

 

 

De wilgenhoef