Dank

Ik wil enkele mensen danken voor hun steun, hun vertrouwen, hun inspiratie …

 

Ik wil ‘hen’ danken die mij zijn voorgegaan in heel het zorggebeuren. Ik wil vooral de mensen danken die zorg en natuur samenbrengen en die mee ijveren voor enige vorm van steun voor zorgvragers, zodat dit een betaalbare vorm van opvang wordt voor iedereen.

Er is op dit moment nog een hele weg te gaan, laat ons erop vertrouwen, de juiste mensen tegen te komen op ons pad …

Ik wil Huize Monnikenheide danken voor de kansen die ik kreeg, de ervaring, de steun en het geloof in mijn project.

Ik wil alle mensen uit mijn omgeving danken die mij op één of andere manier overtuigd hebben mijn droom waar te maken.

Ik wil de gemeente Zandhoven danken, die dit project een warm hart toedraagt.

Ik wil vooral ook mijn ouders Karel en Jet danken voor hun steun en hun vertrouwen en voor de bouwstenen die ik meekreeg in mijn jeugd. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

 

Laat me met de liefde van al deze mensen, steeds opnieuw de kracht en het geloof vinden om 'goed te doen' en te overleven in een maatschappij waar dit 'goed doen' alleen, niet meer voldoende is.